You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

NLBANNER.jpg

Informatie Tilschijf

Informatie over de Tilschijf

De Tilschijf is een hulpmiddel om te bepalen hoe medewerkers op gezonde wijze cliënten kunnen begeleiden bij allerlei dagelijkse bewegingen, die deze cliënten zelf niet meer kunnen uitvoeren.

De Tilschijf geeft een redelijk betrouwbare indruk van de werkelijke transferlast, zodat medewerkers kunnen kiezen voor de meest optimale wijze van transfer. Door het gebruik van de Tilschijf ontstaat zicht op de grens tussen veilig manueel tillen en de noodzaak een tillift te gebruiken.

De berekeningen die ten grondslag liggen aan de Tilschijf© zijn gemaakt met behulp van de vernieuwde NIOSH systematiek voor het manueel verplaatsen van lasten (Waters en Putz-Anderson, 1991). Voorzichtigheid is echter geboden bij het uitreiken en het gebruik van de Tilschijf. ArjoHuntleigh kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de Tilschijf. Vooral vanwege de volgende twee redenen. Ten eerste zijn er, zoals vaak bij het toepassen van de NIOSH systematiek, aannames gedaan bij het maken van de berekeningen. Dat betekent dat de resultaten beschouwd moeten worden als een globale indicatie van de risico’s. Zelfs als de kleurcodering groen (veilig) is, moet de techniek zorgvuldig worden uitgevoerd.

Ten tweede zijn de NIOSH normen weliswaar vrij algemeen aanvaard als een betrouwbare richtlijn, maar ze zijn wel streng. Zeker in de gezondheidszorg kunnen de berekeningen met de NIOSH systematiek laten zien dat er soms erg onveilig gewerkt wordt. Het moet voorkomen worden dat het gebruik van de Tilschijf veel onrust teweegbrengt op de afdelingen. Die ontstaat bijvoorbeeld wanneer de berekeningen uitwijzen dat het onveilig is, terwijl er geen oplossingen voorhanden zijn. Het kan ook leiden tot een apathische houding: “Alles lijkt onveilig, dus ik kan wel ophouden met werken.”

Het gebruik van de Tilschijf© is alleen zinvol binnen het kader van een transferbeleid, waarbij de medewerkers de mogelijkheid hebben zich te houden aan de grenzen die
door de Tilschijf© worden aangegeven. Hierbij moet gedacht worden aan training in manuele transfertechnieken en de aanwezigheid van voldoende hoogwaardige tilhulpmiddelen.

De Tilschijf© is vooral een hulpmiddel voor het hoger of middelmanagement. Dit vanwege de vereiste zorgvuldigheid bij het gebruik.

Voor een goed en veilig gebruik van de Tilschijf, volgt hier een uitgebreide gebruiksaanwijzing, en een verantwoording van de gehanteerde methodiek.

In de gebruiksaanwijzing wordt de term ‘cliënten’ in zijn algemeenheid gebruikt. Daarmee bedoelen we alle mensen die hulp nodig hebben, zoals cliënten in verzorgingshuizen
en andere zorginstellingen, en cliënten in de thuissituatie.

Heeft u vragen over de Tilschijf? Neem dan contact met ons op. 

Lees meer over de klinische achtergrond van de Tilwijzer

Lees meer over het gebruik van de Tilwijzer