You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

NLBANNER.jpg

Tilschijf

Informatie over de Tilschijf

De Tilschijf is een hulpmiddel om te bepalen hoe medewerkers op gezonde wijze zorgvragers kunnen begeleiden bij allerlei dagelijkse bewegingen die zij niet meer zelf kunnen uitvoeren.

Bekijk hier meer informatie over de Tilschijf

Verantwoording & Literatuur

Bij het ontwikkelen van de Tilschijf is gebruik gemaakt van diverse onderzoeken en literatuur.

Gebruik & Beoordeling

Hoe gebruik je de Tilschijf en hoe gebruik je dit in de praktijk?