You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tidlig mobilitet på intensivafdelingen

Fra immobilitet til mobilitet

Arjos løsninger til tidlig mobilisering bidrager til at mobilisere intensivplejemodtagere tidligt, ofte og i forhold til deres sikre og optimale funktionsniveau, så plejepersonalet kan forbedre resultaterne og øge effektiviteten.

Brochure om tidlig mobilitet på intensivafdelingen

Understøtter en forbedret restitutionsproces

Vi ved, at genoptræning skal skræddersys til den enkelte plejemodtager og at det kan vise sig at være en udfordring at opnå aktivitet, vægtbæring og mobilitet tidligt i plejemodtagerforløbet på intensivafdelingen. Uanset om en plejemodtager er midlertidigt bundet til sengen, skal vænne sig til at stå oprejst eller er klar til sidde- eller gangtræning, er vores udvalg af produktløsninger fremstillet med henblik på at opnå aktivitets- og mobilitetsmålene på en sikker måde.

Plejemodtagerens rejse gennem plejemiljøet