You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Produktportefølje for pleje af demens

Arjos produktportefølje inden for pleje af demente

Pleje af demensramte plejemodtagere er en opgave døgnet rundt. Vores omhyggeligt udvalgte portefølje til pleje af demente kan hjælpe dig med at give personfokuseret pleje døgnet rundt, lige fra forflytning af plejemodtagere til badning og velvære. Vores løsninger er udvalgt på baggrund af deres egenskaber, som kan hjælpe dig med at minimere risikoen ved responsiv adfærd så meget som muligt, at fremme dine plejemodtageres velbefindende og skabe og opretholde et miljø med hjemlighed og genkendelighed. Mange af vores velværeløsninger omfatter endvidere vigtige sensoriske funktioner såsom musik, taktil stimulering, spa og afslapningsterapi.