You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight

Positive Eight -filosofien fra Arjo

Positive Eight-filosofien visualiserer de potentielle positive dominoeffekter, der er et resultat af opretholdelse eller forbedring af en persons mobilitet. Vi bestræber os på at give plejemiljøer de rigtige forudsætninger for at arbejde i overensstemmelse med Positive Eight-filosofien ved at sikre:


- Anvendelse af de bedst mulige plejekompetencer.
- Brug af arbejdsmiljøet til at muliggøre effektive plejeprocesser.
- Adgang til velegnet udstyr, der understøtter plejemodtagermobilitet og reducerer risikoen for skader hos plejepersonalet.