You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight

Positive Eight

Positive Eight -filosofien fra Arjo

Filosofien Positive Eight visualiserer den potentielle positive dominoeffekt af at vedligeholde eller forbedre en persons mobilitet.
Vi stræber efter at give plejeinstitutioner de rette forudsætninger for at kunne arbejde i henhold til Positive Eight-filosofien ved at sikre:

  • Anvendelse af de bedst mulige plejekompetencer.
  • Brug af arbejdsmiljøet til at muliggøre effektive plejeprocesser.
  • Levering af velegnet udstyr, der understøtter plejemodtagermobilitet og reducerer risikoen for skader hos plejepersonalet.