You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

AtmosAir Plus

Powierzchnia redystrybucji nacisku dla pacjentów z otyłością olbrzymią dzięki zastosowaniu Self Adjusting Technology™

Materac AtmosAir Plus został opracowany specjalnie na łóżko Citadel Plus i zapewnia powierzchnię redystrybucji nacisku dla pacjentów z otyłością olbrzymią. Technologia SAT (Self Adjusting Technology) automatycznie reguluje ciśnienie w komorach materaca w odpowiedzi na ruch pacjenta.

Powierzchnia redystrybucji nacisku wykorzystuje technologię SAT do automatycznego regulowania ciśnienia w komorach materaca w odpowiedzi na ruch pacjenta. Niezasilany Materac AtmosAir Plus ma właściwości terapeutyczne — nawet podczas transportu pacjenta lub podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.
Elastyczne wymiary materaca dzięki bocznym i dolnym wałkom
Materac AtmosAir Plus jest dostarczany z wałkami bocznymi i dolnymi, które stwarzają dodatkowe możliwości dla pacjentów w różnych rozmiarach.

Funkcje
• Gładka, miękka górna pianka nad komorami powietrznymi zapewnia komfort pacjenta.
• Wytrzymały, wodoodporny¹, przepuszczający parę wodną² pokrowiec wykonany z tkaniny Reliant IS2 zapewnia rozciąganie w wielu kierunkach, redukując siły ścinające i tarcie skóry.³
• Możliwość regulacji szerokości od 86 cm (34”) do 122 cm (48”) oraz długości od 202 cm (80”) do 224 cm (88”) w celu zapewnienia odpowiedniej powierzchni.
• Pięć poziomych i cztery pionowe komory powietrzne są zorientowane w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe podparcie dla środkowej i dolnej części pleców i pośladków.
• Pochylona część podparcia pięt z pianką wiskoelastyczną pomaga przenieść nacisk poza wrażliwą okolicę pięty.

Źródła
1. Dane w aktach Arjo (2017). Wyniki badania ciśnienia hydrostatycznego dla tkaniny Reliant IS2. Numer raportu z badania 100062705; Luty 2017.
2. Dane w aktach Arjo (2017). Weryfikacja właściwości materiału Reliant IS2. Raport z badania 100062715; strona 5, luty 2017.
3. Dane w aktach Arjo. Badanie współczynnika tarcia — wyniki badania współczynnika tarcia pokrowca z tkaniny (materiał: PER464)
Mattress A (L x W x H) mm 2020 x 860 x 230 mm
Mattress A (L x W x H) in 79.5 x 34 x 9 in
Mattress A Weight kg 24,7 kg
Mattress A Weight lb 54,5 lb
Mattress bolsters (L x W x H) mm 2020 x 180 x 230 mm
Mattress bolsters (L x W x H) in 80 x 7 x 9 in
Mattress with bolsters (weight) kg 39,3 kg
Mattress with bolsters (weight) lb 86,5 lb
Mattress with bolsters (W) mm 1040 mm
Mattress with bolsters (W) in 41 in
Mattress with bolsters b (W) mm 1220 mm
Mattress with bolsters b (W) in 48 in
Foot bolster (L x W x H) mm 220 x 1220 x 23 mm
Foot bolster (L x W x H) in 8.5 x 48 x 9
Foot bolster weight kg 2,7 kg
Foot bolster weight lb 6 lb
Maximum patient weight kg 454 kg
Maximum patient weight lb 1000 lb

Citadel Plus Bariatric Bed Frame System Instructions for use

Kategoria: Instructions for use

Nazwa: 831.374-PL Rev F.pdf

Rodzaj: PDF

Rozmiar: 2,87 Mb

PL-PL


AtmosAir Fit / AtmosAir Plus Quick reference quide - Use (A4, Portrait, Colour)

Kategoria: Quick reference guide

Nazwa: 08.AO.00PL_01.pdf

Rodzaj: PDF

Rozmiar: 0,61 Mb

PL-PL


* Skontaktuj się z przedstawicielem Arjo by sprawdzić czy produkt jest dostępny w Twoim kraju