You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Elektrische veiligheidsmeting

  • Deze test meet de weerstand van de beschermingsgeleider, de lekstromen en de isolatieweerstand, en spoort slechte aardingsgeleiders op.
  • De meting is conform de norm IEC 62353, geldig voor medische apparatuur en draagt bij tot de goede werking van het medische toestel.
  • Deze test wordt voor u gedocumenteerd