Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Kennis / Arjo Blog / Maak het verschil met een doeltreffend decubitusprotocol

Maak het verschil met een doeltreffend decubitusprotocol


2023-05-21T22:00:00.0000000Z

Een decubitusprotocol bevat specifieke richtlijnen om het risico op decubitus te verminderen en de juiste zorg te bieden aan bewoners die al doorligwonden hebben.

 

Verpleger met patiënt

Belang van een protocol

Decubitus wordt zelden veroorzaakt door slechts één enkele factor, maar ontstaat vaak als gevolg van hiaten in de zorgcontinuïteit. Om uniforme werkwijzen onder zorgverleners te waarborgen en de kwaliteit van de zorg voor bewoners te verbeteren, is een doeltreffend decubitusprotocol van essentieel belang.


De inhoud van een decubitusprotocol

Een decubitusprotocol bevat specifieke richtlijnen om het risico op decubitus te verminderen en de juiste zorg te bieden aan bewoners die al doorligwonden hebben. Hieronder vindt u de voornaamste aspecten die een decubitusprotocol moet bevatten:

 • Preventieve maatregelen:
  welke maatregelen neemt het WZC om decubitus te voorkomen? Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van speciale zitkussens of therapeutische matrassen, het regelmatig herpositioneren van immobiele bewoners, het stimuleren van mobiliteit bij bewoners enz.

 • Beoordeling en classificatie:
  welke methoden worden ingezet om decubitus te beoordelen en te classificeren? Hiervoor kunnen bijvoorbeeld gevalideerde schalen (Braden, Norton) worden gebruikt. Ook de dagelijkse visuele controle (klinische blik) op de verminderde mobiliteit en niet-wegdrukbare roodheid kan hierbij worden ingezet.

 • Behandeling:
  welke acties onderneemt het WZC als er toch een decubituswonde optreedt bij een bewoner? Worden er alternerende matrassen ingezet, speciale verbanden gebruikt? Is er een wondzorgprotocol? ​

 • Communicatie en rapportage:
  hoe verloopt de communicatie en rapportage over decubitus? Hierbij kan gedacht worden aan de registratie in bewonersdossiers, het melden van decubitus bij de arts en het informeren van de bewoner/familie.

 • Opleiding en training:
  welke opleidingen voorziet het woonzorgcentrum omtrent decubitus(preventie)? Hoe wordt het personeel bijgeschoold om decubitus te voorkomen, te beoordelen en te behandelen?

Ontzorging door onze klinisch specialisten

Kunt u ondersteuning gebruiken van een ervaringsdeskundige om uw decubitusprotocol op te stellen of te optimaliseren? Ga dan in gesprek met onze klinisch specialisten.

Door hun uitgebreide praktijkervaring in zorginstellingen, kunnen zij u waardevolle kennis bieden.

Wist u trouwens dat de ondersteuning door onze klinisch specialisten (zowel voor opleiding & advies, als voor het opstellen/implementeren van een decubitusprotcol) is inbegrepen in onze formule permanente huur 'all-in'?

Neem vandaag nog contact op. Wij vertellen u dan graag hoe we uw decubitusbeleid kunnen ontzorgen op verschillende vlakken.

Decubitus voorkomen met minder inspanningen?

Ontdek Arjo's huuroplossingen