You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Loftlifte

Loftlifte

Forflytningsløsninger bør fremme et sikkert arbejdsmiljø og spare den værdifulde tid – både for plejemodtagerne og for plejepersonalet.

Vores komplette udvalg af loftlifte er udviklet til at passe ind i jeres eksisterende planlægning og dermed bidrage til at sørge for en sikker, behagelig og værdig oplevelse for alle involverede. Loftliftene installeres, opbevares og betjenes på en måde, så en enkelt person fra plejepersonalet ubesværet kan forflytte plejemodtagere uden nogen form for manuelle løft, hvilket bidrager til at reducere risikoen for skader på både plejemodtageren og dem selv.

En loftlift med fuld service dækker evaluering, installation, oplæring og vedligeholdelse. I kan forvente effektiv omkostningsstyring og praktisk vejledning fra et proaktivt team af certificerede eksperter og teknikere – mennesker, som er dybt engagerede i at sikre, at I får mest muligt ud af jeres hjælpemidler og kan yde den højeste standard af pleje hver eneste dag.