This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Service page banner_Rental financing.jpg

Leje og finansiering

Der bør ikke gives køb på plejen af plejemodtagerne.

Vores løsninger for lejet udstyr og finansiering bidrager til at sikre, at jeres institution er forberedt på de skiftende behov i en mangfoldig plejemodtagerpopulation.

Vores lejeaftaler er udarbejdet til at hjælpe jer med at håndtere den komplekse plejemodtagerpleje og omfatter følgende fordele:

  • Adgang til en bred vifte af avancerede, dokumenterede plejemodtagerbehandlinger, hospitalssenge og udstyr til specialiseret pleje*.
  • Produkterne er til rådighed, når og hvor der er behov for dem.
  • Behovet for fremskaffelse af kapital til indkøb undgås.
  • Inkluderer reparation, vedligeholdelse, rengøring og  dekontamineringsservice, så I har det rette udstyr på rette tidspunkt og i rette stand.

Med udgangspunkt i en omfattende evalueringsstrategi kan vores produkter og serviceydelser hjælpe jer med at finde frem til, hvordan jeres institution kan få størst mulig fordel af Arjo Rental. Kontakt jeres lokale Arjo-repræsentant for at aftale en evaluering.

*Udvalget af tilgængelige produkter kan variere fra land til land. Kontakt jeres lokale Arjo-repræsentant.