You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Tilstrækkelig plads er vigtigt

Planlægning af en plejeinstitution

Det handler om også at planlægge efter fremtidige behov, og det påvirker både effektiviteten og kvaliteten af plejen og arbejdsmiljøet for plejepersonalet.

Som vi har beskrevet i vores filosofi Positive Eight, kan et fyldestgørende miljø, det rigtige udstyr og plejepersonale med de rigtige kompetencer katalysere en kædereaktion af fordele, der fører til forbedret pleje med mere mobile plejemodtagere, et reduceret antal arbejdsrelaterede skader og forbedrede økonomiske resultater.
Planlægningen skal tage højde for alle plejemodtageres mobilitetsniveauer for at skabe et plejemiljø, der fungerer for Albert, som er oppegående, Carl, som har brug for en masse støtte og stimulering, og Emma, som er fuldstændig afhængig af hjælp. For at kunne hjælpe dig med at planlægge og designe plejeinstitutioner har vi udviklet en række aktiver som eksempelvis situationsmæssige pladskrav, venderadier og komplette lokalekoncepter og layouteksempler, som er til rådighed i Arjo Håndbog til arkitekter og planlæggere.

Arjo Håndbog til arkitekter og planlæggere

Tilmeld dig her