You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

RABC-richtlijnen

De richtlijnen zijn van toepassing op verschillende soorten textiel die verwerkt of gebruikt worden in onder andere de farmaceutische en medische sector en in de gezondheidszorg en voedingsbranche. Ze houden rekening met verschillende aspecten: van werknemersveiligheid tot het voorkomen van herbesmetting van het gereinigde product. Het systeem kan worden geïmplementeerd in een bestaand ISO-kwaliteitssysteem, waardoor kwaliteit en hygiëne hand in hand gaan.

Iedere medewerker in een hygiënecentrum volgt dezelfde protocollen. Die beschrijven onder andere de regels rond reiniging en desinfectie en de voorwaarden voor beschermende kleding.

Elk jaar organiseert Tüv-Rheinland een audit rond de RABC-richtlijnen. Ook in 2020 behaalden we een goed rapport. Wat dat voor u betekent?

  • U kiest voor producten en diensten van hoge kwaliteit. Want wij gebruiken een efficiënte, uniforme en hygiënisch verantwoorde transport-, reinigings- en desinfectiemethodiek.
  • U draagt zorg voor uw personeel: onze ligsystemen beperken lichamelijke klachten.
  • U voorkomt infecties en extra kosten dankzij onze hoge standaardnormen om contaminatie tegen te gaan.