You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zorg voor mensen met dementie

De aanpak van Arjo

Download de brochure Oplossingen voor mensen met dementie

ManAndWoman_555x555.jpg

Zorgoplossingen waarbij lichaam en geest centraal staan

Momenteel lijden wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen aan dementie, waarbij deze aandoening meer dan 60% van de zorgvragers in verpleeghuizen treft¹. Wanneer de dementie zich verder ontwikkelt, kan de aard en de complexiteit hiervan beperkingen geven in het bieden van de juiste zorg. Dit kan in de zorgomgeving tot uitdagende situaties leiden. Niet alleen het aantal zorgvragers met dementie maar ook de behoefte aan hulp van zowel zorgverleners als instellingen neemt toe. Voor zorgverleners en hun zorgvragers met dementie leveren wij niet-farmaceutische oplossingen voor een mensgerichte aanpak van essentiële routines die bedoeld zijn om momenten van weerstand dag en nacht te verminderen.

Dagelijkse activiteiten eenvoudiger laten verlopen

Onze oplossingen zijn bedoeld voor situaties waarin intieme zorgactiviteiten tot momenten van weerstand kunnen leiden, en zorgen ervoor dat dagelijkse taken eenvoudiger zijn voor zorgverleners en comfortabel voor zorgvragers.

Eén-op-één zorg mogelijk maken

Veel Arjo-oplossingen zijn bedoeld voor gebruik door één zorgverlener, zijn eenvoudig en intuïtief in gebruik en kunnen in het hele zorgtraject worden ingezet. Wij streven ernaar dat zorgverleners één-op-één zorg kunnen bieden, waarbij ze minder tijd nodig hebben voor taken en meer tijd kunnen besteden aan interactie.

Een rustige en waardige zorgomgeving realiseren

Naast de activiteiten van het dagelijks leven is het minstens zo belangrijk om positieve momenten, die zorgen voor tevredenheid en plezier, te creëren en vast te houden. Onze oplossingen gaan verder dan de basis zorgtaken en lichamelijke behoeften. Zo zorgen ze voor welzijn, rust en waardigheid bij de zorgvragers en komen de algehele sfeer binnen de zorgomgeving ten goede.

Literatuur

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. Londen: Alzheimer’s Disease International; 2018.