Vælg land eller region

Du er nu i Denmark (Dansk)
Hjem / Om os / Investors / Newsroom / Arjos delårsrapport för januari-mars 2024
❮ Nyheder

Arjos delårsrapport för januari-mars 2024

”Vi inleder året med tillväxt och förbättrad lönsamhet. Uthyrning och service utvecklas väl globalt och den positiva trenden i USA fortsätter, med en gradvis förbättring av marknadssituationen. Sammantaget en stabil start på året och jag ser fram emot att tillsammans med organisationen fortsätta arbetet för att stärka Arjos positioner under 2024”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

 

Januari-mars 2024 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 759 Mkr (2 638).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,3 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 5,7 % till 502 Mkr (475).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade med 13,2 % till 248 Mkr (219).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 175 Mkr (150).
  • Resultat per aktie ökade till 0,48 kr (0,42).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 256 Mkr (250), motsvarande en cash conversion om 54,2 % (54,5).
  • Arjos klimatmål godkändes under kvartalet av Science Based Targets initiative.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens och presentation av rapporten den 18 april kl. 15:00 CEST via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q1-report-2024

Deltagare som önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen behöver registrera sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk för registrering: 
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50048573

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/rapporter--presentationer/2024/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i tre år via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q1-report-2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, EVP Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 14:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med över 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos delårsrapport för januari-mars 2024