You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Siddende

Ved et tryk på en knap gør Sara Combilizer det muligt at anbringe plejemodtagere i mange forskellige stolepositioner, hvilket bidrager til at fremme pleje og genoptræning af plejemodtagere. I siddende stilling kan plejemodtagere løftes for at gøre det nemmere at få god øjenkontakt og personlig interaktion – en vigtig faktor for plejemodtagerens velbefindende.

Siddende – uddrag

ARJO_DAY23142-circle.jpg

Sara Combilizer

Læs mere