You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Overensstemmelse

Vi understøtter dine bestræbelser på at overholde love og regler

Hos Arjo er kundesikkerhed vores topprioritet. Derfor er vi dybt engagerede i at overholde alle lokale og internationale bestemmelser, og i løbende at sørge for forbedringer og overvågning af kvaliteten.

  • Alt vores arbejde inden for service og vedligeholdelse dokumenteres for at sikre sporbarhed og for at understøtte processerne for overholdelse af love og regler.
  • Al vedligeholdelse og reparationsarbejde udføres af uddannede og kvalificerede serviceteknikere.
  • I hele organisationen følger vi en procedure for rapportering af fejl for at sikre løbende forbedringer og kvalitetsovervågning af vores produkter.