You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Forebyggelse af trykskader hos bariatriske plejemodtagere

Se vores produkter

Forbedret pleje af kompromitteret hud

Opnå bedre pleje og beskyttelse af skrøbelig hud med specialudviklede støtteflader til overvægtige plejemodtagere med kompromitteret hudintegritet.

Grundet væskeophobning og dårligt blodomløb lider overvægtige plejemodtagere ofte af øget hudskrøbelighed, hvilket gør dem mere sårbare over for tryksår og revner i huden. For at bidrage til at minimere denne risiko anbefales det i kropsplejeretningslinjer fra eksperter såsom EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) og NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) at anvende passende støtteunderlag.1

Vi tilbyder et sortiment af støtteunderlag og løsninger til kontrol af mikroklimaet som hjælp i plejen af overvægtige plejemodtagere med kompromitteret hudintegritet.

Referencer:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing bind 14, nr. 1.