You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrisk hygiejnepleje

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Verdighet i hverdagen − dusj og toalettbesøk

Håndteringen av hygienebehov hos overvektige pasienter kan være en stor utfordring for en effektiv bariatrisk omsorg. Hvis ingen egnede løsninger er tilgjengelige, kan pleierne måtte benytte passive løsninger som bekkener og sengebad. Det kan sette både den ergonomiske effektiviteten og pasientens verdighet og sikkerhet i fare. Våre bariatriske hygieneløsninger er utformet for å forbedre livskvaliteten, verdigheten og komforten for overvektige pasienter. De skaper en ergonomisk plattform for pleieren ved assisterte dusj- og toalettbesøk for pasienter som veier opptil 320 kg (705 lb).

Se våre produkter