Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in Belgium (Nederlands)
Start / Over ons / Onze verantwoordelijkheid / Ethisch zakelijk gedrag
GettyImages-103286326855.jpg

Ethisch zakelijk gedrag

Wij zijn van mening dat het naleven van strenge gedragsnormen essentieel is voor duurzaam succes en cruciaal voor het opbouwen van het vertrouwen en zelfvertrouwen van onze medewerkers, klanten, onderaannemers en andere stakeholders.
About-Us-Computer-hands.jpg

Gedragscode

De Gedragscode van Arjo vormt de basis voor alle activiteiten van de groep en geldt zonder uitzondering voor alle medewerkers. De Code heeft betrekking op wetten, voorschriften, mensenrechten, milieu, gezondheid en veiligheid en ethiek, met als doel ervoor te zorgen dat activiteiten op een ethische en duurzame manier worden uitgevoerd.

Onze Gedragscode is gebaseerd op de volgende internationale principes:

• Global Compact VN
• OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
• Leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN
• IAO-verklaring over de fundamentele principes en rechten met betrekking tot werk

Gedragscode voor leveranciers

Om voor een duurzame bedrijfsvoering in de hele waardeketen van Arjo te zorgen, hebben we een Gedragscode voor leveranciers opgesteld voor onze leveranciers en zakenpartners, die wordt opgenomen in alle nieuwe leveranciersovereenkomsten. De Code is gestructureerd volgens de vier aandachtsgebieden in het "Global Compact"-initiatief van de VN:
- Mensenrechten
- Arbeid
- Milieu
- Corruptiebestrijding

Corruptiebestrijding

Arjo hanteert een nultolerantie voor alle soorten fraude, omkoping of andere vormen van actie die onrechtmatige voordelen creëren en in strijd zijn met ons beleid, de lokale wet- en regelgeving, de industrienormen en ethische codes in de landen waar de Groep actief is. Ons anticorruptiebeleid is opgesteld om corruptie te bestrijden en er wordt van de medewerkers en zakenpartners van de Groep verwacht dat ze zich daaraan houden.
Klokkenluidersfunctie

Het is belangrijk om vermoedens van wanpraktijken vroegtijdig te onderkennen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om elke situatie te melden waarin er aanwijzingen of vermoedens zijn van corruptie of andere ethisch onaanvaardbare handelingen.