Selecteer uw land of regio

U bevindt zich nu in The Netherlands (Nederlands)
Start / Sign up for our Pressure Injury Prevention newsletter
 

Download de samenvatting Klinisch Bewijsmateriaal voor de Wetenschap Inzake Subepidermaal Vocht

 

Ontdek de rol van subepidermaal vocht (SEM) bij de ontwikkeling van decubitus en hoe u met behulp van SEM-scantechnologie 5 dagen*1 eerder dan met een visuele huidbeoordeling het decubitusrisico vroegtijdig en objectief kunt inschatten, ongeacht de huidskleur2, zodat u een gerichte interventiestrategie kunt implementeren die helpt de incidentie van ziekenhuisgerelateerde decubitus (HAPI's) te verminderen.

Vul uw contactgegevens in om de brochure Klinisch bewijsmateriaal te downloaden.

 

*Median

Literatuur

  1. Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using a subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11.
  2. Bates-Jensen BM, McCreath HE, Pongquan V. Sub-epidermal moisture is associated with early pressure ulcer damage in nursing home residents with dark skin tones: pilot findings. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(3):277-284.
Selecteer land