You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Oplossingen voor decubituspreventie

De vergrijzing van de bevolking en van zorgvragers stelt zorgverleners voor steeds meer uitdagingen. Deze uitdagingen bestaan onder meer uit decubitus; wonden die worden gekenmerkt door een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk- en schuifkrachten.¹

Oplossingen voor de preventie en behandeling van drukletsels - Klinische praktijkrichtlijn 2019

De lancering van de praktijkrichtlijn 2019 vertegenwoordigt een duidelijk internationaal standpunt omtrent het beheer van decubitus. Het weerspiegelt de multidisciplinaire expertise, het inzicht van de belangrijkste opinieleiders en het baanbrekende onderzoek van over de hele wereld. Deze 3de editie bevat de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen om de preventie- en managementmethoden te ondersteunen.

Download de brochure

Prone positionering en Nimbus Professional

Nimbus Professional stelt zorgverleners in staat om individuele cellen onder het lichaam van de patiënt volledig te laten leeglopen. Daardoor wordt een aanpasbaar steunoppervlak gecreëerd voor het beheer van zeer kwetsbare gebieden.

Download de brochure

Auralis™-wisseldruksysteem

Het Auralis-wisseldruksysteem is ontworpen voor hoogrisicozorgvragers met beperkte mobiliteit en met een aangetaste huidintegriteit en helpt u te voldoen aan de behoeften van uw zorgvrager om het risico en de belasting van decubitus tot een minimum te beperken.

Lees meer over de Auralis

"Een doorligwond kan je maken of breken"

Call to Action

De jaarlijkse kosten voor de behandeling van decubitus

Ondanks vooruitgang in oppervlaktetechnologieën, onderwijs, richtlijnen en faciliteit-gebaseerde doorlopende verbeteringsprogramma's blijft de prevalentie en incidentie van decubitus hoog in veel zorgomgevingen. Deze verwondingen hebben een aanzienlijke humanitaire en economische impact²⁻³, maar worden over het algemeen vermijdbaar⁴ geacht als druk, schuifkrachten en microklimaat effectief worden beheerd.

Oplossingen aanreiken die uw klinische resultaten optimaliseren

Deze ligsystemen voor decubituspreventie zijn ontwikkeld om uw klinische resultaten te optimaliseren en de negatieve gevolgen van immobiliteit te voorkomen. Ons assortiment voor decubituspreventie is gericht op uw individuele zorgvragers, voor mensen die acute zorg en langdurige zorg nodig hebben, voor kritieke zorg en bariatrische zorg.

Neem contact op met een vertegenwoordiger bij u in de buurt

Literatuur

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel en Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, West-Australië; 2014.

2. Dealey C, Posnett J, Walker A. (2012). The Cost of Pressure Ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care. 21(6):261-266.

3. Brem H, Maggi J, Nierman D et al. (2010). High Cost of Stage IV Pressure Ulcers. Am J Surg. 200:473-477.

4. AHRQ. Never Events. 2017. https://psnet.arhq.gov/primers/primer/3/never-events. Geraadpleegd augustus 2017.

5. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

6. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effective Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

7. Nguyen KH, Chaboyer W, Whitty JA. (2015). Pressure Injury in Australian Public Hospitals: A Cost-of-Illness Study. Aust Health Rev. 39(3):329-336.