You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zorginstellingen plannen en ontwerpen

Vraag toegang aan tot onze gratis portal voor architecten

Call to Action

Arjo Handboek voor architecten en ontwerpers

We hebben met architecten van over de hele wereld gesproken om meer te weten te komen over het hele proces en hoe wij hier in zouden kunnen ondersteunen. Het resultaat is het online Arjo Handboek voor architecten en ontwerpers.

Meld u hier aan

Uw partner in het ontwerpen van zorgfaciliteiten

With people in mind
We werken al lange tijd nauw samen met architecten, de directie van zorginstellingen, transferspecialisten, bewoners en familieleden. Ervaring leert dat voor het opzetten van efficiënte zorgfaciliteiten en het waarborgen van een goede werkomgeving, de juiste combinatie van ruimte, hulpmiddelen en werkmethoden essentieel zijn. Het is dan ook cruciaal om al vroeg tijdens de planning van een nieuwe faciliteit voldoende ruimte te ontwerpen.

Meer weten

Zorginstellingen optimaliseren

Bij de ontwikkeling van een zorgfaciliteit moet de toekomst centraal staan. De juiste indeling heeft gevolgen voor de efficiëntie en de kwaliteit van de zorg en voor de werkomgeving van de zorgverleners.

We baseren ons werk op onze Positieve Acht™-filosofie die begint met de combinatie van ruimte, hulpmiddelen en werkmethoden.

We hebben ook de Mobiliteitswijzer™ ontwikkeld, een gevalideerd risicobeoordelingshulpmiddel op basis van vijf persoonlijkheden en hun niveaus van functionele mobiliteit.

Meer weten

Het belang van de juiste ruimte

Uit onze ervaring is gebleken dat voor het creëren van efficiënte zorginstellingen en het opzetten van een optimale werkomgeving, de juiste hulpmiddelen en de juiste werkmethoden nodig zijn.
Het is dan ook cruciaal om al vroeg tijdens de planning van een nieuwe faciliteit voldoende ruimte te ontwerpen.

Meer weten