You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

VTE-preventiepompen

VTE-preventiepompen

IPC-pompen en -manchetten zijn een veilige, doeltreffende methode voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) doordat ze de natuurlijke bewegingen van het lichaam nabootsen.

VTE is een ziekte die zowel diep-veneuze trombose (DVT) als pulmonaire embolie (PE) omvat.

IPC-pompen beperken niet een, maar twee risicofactoren die verbonden zijn met de ontwikkeling van VTE: veneuze stasis en hypercoagulabiliteit.

De IPC-therapie bestaat uit een cyclus van opblazen en leeglopen die de normale pompbewegingen van dijen, kuiten en voeten, die tot stand komen door te stappen, simuleert. Hierdoor neemt de omvang en de snelheid van de bloedcirculatie toe, verdwijnt veneuze stasis en worden de effecten van de natuurlijke pompbewegingen van de spieren gekopieerd(1).

Dit heeft een positief effect op niet-ambulante zorgvragers omdat:

veneuze hypertensie afneemt;
het gebied rond de vaatkleppen, de plaats waar trombose zou ontstaan, wordt gespoeld; en
interstitieel oedeem afneemt (2).
IPC levert twee hematologische voordelen, met name het tenietdoen van stollingsvormende effecten en het verbeteren van de algemene fibrinolyse (3).

Deze mechanische methode van VTE-preventie brengt geen risico op bloedingen teweeg en kan worden gebruikt ter aanvulling op farmacologische methoden om betere resultaten te boeken bij hoogrisicopatiënten. Het veelgebruikte, wereldbefaamde Flowtron® merk heeft zich de voorbije 30 jaar gestaag ontpopt tot een assortiment doeltreffende VTE-preventieproducten.

Tijdens deze periode werden in een aantal onafhankelijke internationale klinische onderzoeken de Flowtron VTE-profylaxesystemen van Arjo vergeleken met andere VTE-preventiemethoden. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat de Flowtron IPC-therapie een kosteneffectieve VTE-preventiemethode is die geen nevenwerkingen zoals bloedingen veroorzaakt.

De resultaten van klinische onderzoeken naar de Flowtron IPC-systemen van Arjo voor VTE-preventie wijzen steeds op het lage aantal DVT-gevallen in hoogrisicogroepen(4).

Literatuur
1. Morris RJ, Woodcock JP (2004). Evidenced based compression: prevention of stasis and deep vein thrombosis. Annals of Surgery; 239(2): 162-171.

2. Kumar S, Walker M. The effects of intermittent pneumatic compression on the arterial and venous system of the lower limb: a review. Journal of Tissue Viability. 2002; 12(2): 58-65.

3. Morris RJ, Giddings JC, Ralis HM, Jennings GM, Davies DA et al (2006). The influence of inflation rate on the hematologic and hemodynamic effects of intermittent pneumatic compression for deep vein thrombosis prophylaxis. Journal of Vascular Surgery; 44(5): 1039-1045.

4. DVT rate collated from published results relating to Flowtron studies, including blood flow, fibrinolytic and compliance studies: 1992-2007.