You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tilbanden

Tilbanden

De Arjo tilbanden en tiljukken zijn een belangrijk onderdeel van onze tilliftsystemen voor zorgvragers.

Door de diverse tilbanden en tiljukken is er heel wat keuze wanneer zorgvragers moeten worden getild en verplaatst. Een tillift kan specifiek worden afgesteld op het mobiliteitsniveau van de zorgvrager en het doel van het tillen.