You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Typhoon

Gemakkelijker en veiliger werken
De Typhoon is zeer gebruiksvriendelijk. Nadat de ondersteken en andere voorwerpen in de Typhoon zijn geplaatst (wordt uitgevoerd vanaf een ergonomische werkhoogte), vergrendelt de ruimtebesparende schuifdeur zich automatisch. Daarna roteert de houder 150° om de opvangbakken te legen voordat ze worden gedesinfecteerd. Dat voorkomt morsen en spatten. Door het unieke View-in-Process (VIP) vensterglas kan de gebruiker op elk moment gedurende de korte cyclustijd in een oogopslag de voortgang van het proces zien.

Betere hygiëne, optimale efficiëntie
De krachtige werking en handige bediening van de Typhoon kunnen een belangrijke rol spelen in de strategie van zorginstellingen en ziekenhuizen voor infectiepreventie- en beheersing. Dankzij de fotocelsensor op de deur kan het personeel hygiënisch te werk gaan. Als de hele cyclus is doorlopen, gaat de deur automatisch een beetje open om het drogen en afkoelen te versnellen.
Unieke View-in-Process (VIP) vensterglas voor constante procescontrole.
Dankzij de schuifdeur is de machine bij uitstek geschikt voor gebruik in krappe ruimtes.
Fotocel voor automatisch openen en sluiten van de deur met het oog op een betere infectiebeheersing.
Unieke roterende houder met ingebouwd reinigingssysteem voor gemakkelijk vullen en minder morsen.
Desinfectie van het leidingensysteem (Pipe System Disinfection (PSD)), snelle desinfectie door alle vaste en roterende sproeiers heeft als uniek voordeel dat de gehele interne waterleiding en het sproeisysteem bij iedere cyclus worden gedesinfecteerd en zo het risico op besmetting wordt verminderd.
ECO-Flush, een optie die het water optimaal verspreidt met als resultaat een doeltreffende reiniging die energiebesparend is en de totale impact op het milieu beperkt.

Typhoon Instructions for use

Categorie: Instructions for use

Bestandsnaam: 6001269002_2NL.pdf

Type: PDF

Grootte: 0,43 Mb

NL-NL


Typhoon Quick reference guide

Categorie: Quick reference guide

Bestandsnaam: 6001269202_1NL.pdf

Type: PDF

Grootte: 0,09 Mb

NL-NL


Typhoon Brochure Netherlands and Italy Translation

Categorie: Brochure/Booklet

Bestandsnaam: Arjo.Typhoon.Brochure.1.0.NL.NL.pdf

Type: PDF

Grootte: 0,83 Mb

NL-NL


****