You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Het belang van de juiste ruimte

Planning van een zorginstelling

Dit gaat om het plannen van de toekomst en beïnvloedt zowel de efficiëntie als de zorgkwaliteit en de werkomgeving van de zorgverleners.

Zoals uiteengezet in onze Positieve Acht-filosofie werken een geschikte ruimte, de juiste hulpmiddelen en de juiste werkmethoden als katalysator voor een kettingreactie van voordelen voortvloeiende uit verbeterde zorg met mobielere zorgvragers, minder aan het werk gerelateerd letsel en verbeterde financiële uitkomsten.
Bij de planning moet rekening worden gehouden met alle mobiliteitsniveaus van bewoners, zodat een zorgomgeving wordt gecreëerd die werkt voor Albert, die mobiel is, Carl, die veel ondersteuning en stimulatie nodig heeft, maar ook voor Emma, die volledig van anderen afhankelijk is. Ter ondersteuning van de planning en het ontwerp van zorginstellingen hebben we een aantal assets ontwikkeld, zoals situationele ruimtevereisten, draairadiussen, maar ook volledige ruimteconcepten en indelingsvoorbeelden, beschikbaar in het Arjo Handboek voor architecten en ontwerpers.

Arjo Handboek voor architecten en ontwerpers

Hier inschrijven