Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjos delårsrapport för januari-mars 2023
❮ News

Arjos delårsrapport för januari-mars 2023

”Koncernen växer med 4,3 % organiskt, vilket ger oss en stabil start på året. Efterfrågan är god på Arjos produkter och lösningar och trots en volatil marknad känner vi oss fortsatt trygga med att vi ska nå målet om 3–5 % organisk tillväxt för helåret”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

 Januari-mars 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 638 Mkr (2 370).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,3 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 474 Mkr (490).
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 196 Mkr (237).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 126 Mkr (218).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,60).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 271 Mkr (25).
  • Cash conversion ökade till 59,2 % (5,3).

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens och presentation av rapporten den 20 april kl. 08.00 svensk tid via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q1-report-2023

Deltagare som önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen behöver registrera sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk för registrering:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5005701

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/rapporter--presentationer/2023/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i tre år via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q1-report-2023

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2023 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 800 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos delårsrapport för januari-mars 2023