Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Inbjudan till Arjos kapitalmarknadsdag den 28 oktober 2022
❮ News

Inbjudan till Arjos kapitalmarknadsdag den 28 oktober 2022

Arjo bjuder in analytiker, investerare och media till kapitalmarknadsdag på Epicenter i Stockholm den 28 oktober, i samband med att bolaget publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Möjlighet till digitalt deltagande erbjuds för de som önskar.

Kapitalmarknadsdagen inleds kl. 08.30 med en presentation av delårsrapporten för det tredje kvartalet, följt av en uppdatering kring Arjos strategiimplementering och bolagets förväntade utveckling kommande år. Talare under dagen är Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Daniel Fäldt, CFO, samt ytterligare medlemmar ur koncernledningen. Dagen förväntas avslutas senast kl. 13.00.

Detta innebär att den sedvanliga telefonkonferensen i samband med Arjos publicering av delårsrapport utgår.

Registrering öppnar kl. 08.00 för deltagare på plats.

Anmälan sker senast den 16 oktober via följande länk.

En länk till direktsändningen kommer göras tillgänglig på Arjos hemsida strax innan sändningen börjar: https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/

Presentationerna genomförs på engelska och kommer finnas tillgängliga på Arjos hemsida efter arrangemangets slut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, tf EVP Marketing Communication & Public Relations
Tel: +46 734 244 515
Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Inbjudan till Arjos kapitalmarknadsdag den 28 oktober 2022