Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens
❮ News

Arjo publicerar datum för bokslutskommuniké 2019 och telefonkonferens

Arjo publicerar bokslutskommuniké för 2019 tisdagen den 4 februari kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & koncernchef, och Jonas Lindqvist, CFO. Det tidigare aviserade datumet 3 februari har ändrats på grund av praktiska skäl.

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574
UK: +44 (0)330 336 9125
USA: +1 323-794-2093
Deltagarkod: 3702533

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1278242

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/int/about-us/investors/reports--presentations/2020/

Agenda

07:45              Ring in till konferens
08:00              Genomgång av bokslutskommunikén
08:30              Q&A
09:00              Avslutning

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk:
https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1278242

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
Email:
saloni.deva@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Download as PDF