Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar årsredovisning för 2018
❮ News

Arjo publicerar årsredovisning för 2018

Arjo publicerar idag årsredovisningen för 2018 på www.arjo.com.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Det går även att beställa en tryckt version av årsredovisningen via www.arjo.com.

För ytterligare information, kontakta: 

Kornelia Rasmussen, Executive Vice President, Marketing Communication and Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com 

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46(0)10 335 4867
E-mail: saloni.deva@arjo.com 

Om Arjo 

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 15.00 CET 

Release