You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Remuneratiecomité

De belangrijkste doelstellingen van het remuneratiecomité zijn het voorbereiden van de voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot de beloningsprincipes en beloning en andere arbeidsvoorwaarden voor de CEO en andere hogere kaderleden, en het opvolgen en beoordelen van lopende en beëindigde programma's voor variabele beloning voor het groepsmanagement. Het comité zal de toepassing van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders over de richtlijnen voor beloning van hogere kaderleden, alsook de toepasselijke beloningsstructuren en beloningsniveaus in de vennootschap, verder opvolgen en evalueren.

Het remuneratiecomité bestaat uit Johan Malmquist (voorzitter) en Carl Bennet.