You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Conformiteit

Ondersteuning voor uw streven naar compliance

Bij Arjo staat de veiligheid van de klant voorop. Daarom doen we er alles aan om te voldoen aan alle lokale en internationale voorschriften en werken we aan continue verbetering en kwaliteitsbewaking.

  • Al onze service- en onderhoudswerkzaamheden worden gedocumenteerd met het oog op traceerbaarheid en ondersteuning van conformiteitsprocessen.
  • Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door getrainde en gekwalificeerde servicetechnici.
  • We hebben een organisatiebreed proces voor defectenrapportage om continue verbetering en de kwaliteitsbewaking van onze producten te garanderen.