You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Oplossingen voor decubituspreventie

Naarmate de bevolking vergrijst krijgen zorgmedewerkers steeds vaker te maken met uitdagingen in de gezondheidszorg. Mensen wonen langer thuis, maar als ze zorg nodig hebben is deze vaak complexer en intensiever dan voorheen. Neem nu decubitus; wonden die worden gekenmerkt door een beschadigde huid of onderliggend weefsel als gevolg van druk en/of schuifkrachten¹. Deze worden pas zichtbaar als de schade door alle weefsellagen heen gegaan is. Wist u dat veel van deze wonden te voorkomen zijn?²

Innovatie in preventieve maatregelen met de Provizio® SEM Scanner

We doen ons uiterste best om decubituswonden te voorkomen. De maatregelen die momenteel beschikbaar zijn, zijn gebaseerd op subjectieve beoordelingen. Op basis van visuele inspectie of gevoel nemen we beslissingen die grote impact kunnen hebben.

Vanaf nu is het mogelijk om de staat van de huid van de patiënt objectief te beoordelen. De Provizio® SEM Scanner meet het epidermaal vocht (door het afsterven van cellen onder de opperhuid ten gevolge van druk en schuifkrachten ontstaat er ontstekingsreactie met als gevolg dat er zich oedeem onder de opperhuid vormt. Dit oedeem heet subepidermaal vocht³,⁴) dat een eerste signaal is van huidweefselschade en de (mogelijke) ontwikkeling van decubituswonden.

Dankzij deze meting zijn decubituswonden tot 5 dagen eerder te signaleren⁵.

Lees meer over de werking van de scanner

"Een doorligwond kan je maken of breken"

Lees het verhaal van Peter hier

Oplossing die uw klinische resultaten kunnen optimaliseren

Ligsystemen die ingezet worden voor het voorkomen van decubitus of tijdens de behandeling van decubitus, zijn ontwikkeld om de klinisch resultaten te optimaliseren en de negatieve gevolgen van immobiliteit te verminderen. Ons portfolio op gebied van decubituspreventie is gericht op de individuele zorgvrager, zowel zij die acute zorg nodig hebben als voor hen die langdurige zorg behoeven. Ook voor zorgvragers die kritieke zorg of bariatrische zorg nodig hebben, heeft Arjo hulpmiddelen beschikbaar.

Neem contact met ons op

Literatuur

¹ Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11. https://doi.org/10.1111/wrr.12790
² Department of Health (2011) QIPP Safe care workstream.http://webarchive. nationalarchives.gov.uk/+/www.dh.gov.uk/en/Healthcare/Quality andproductivity/QIPPworkstreams/DH_115447
³ Gefen A (2018) The future of pressure ulcer prevention is here: Detecting & Targeting Inflammation Early. EWMA Journal 2018; 19(2):7-13
⁴ Gefen A (2020) The Sub-Epidermal Moisture Scanner: The Technology Explained. Journal of Wound Care 2020;29 (supp 2c):S10-s16
⁵ Okonkwo H, Bryant R, Milne J et al. A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair & Reg 2020;1-11.