You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Van lig tot zit op de bedrand (SSEB)

Van lig tot zit op de bedrand (SSEB)

SSEB-positionering is van essentieel belang voor de kwaliteit van de zorg, maar levert bij handmatig uitvoeren voor de zorgverlener dagelijks een verhoogd risico op rugletsel op.

SSEB-positionering, of zorgvragers van lig tot zit op de bedrand brengen, is een onmisbare dagelijkse taak waarmee vaak riskante handmatige tiltechnieken gemoeid zijn die bij de zorgvrager letsel of ongemak kunnen veroorzaken.

Zorgverleners hebben zes maal vaker te maken met rugletsel dan andere beroepsgroepen1. 80% van de zorgverleners loopt op enig moment tijdens hun loopbaan fysieke klachten op als rechtstreeks gevolg van zorgvragertransfers2.

Literatuur:

1. Dawson, A. et al (2007). Interventions to Prevent Back Pain and Back Injury in Nurses: A Systematic Review, Occup Environ Med, 64.

2. Cohen, M.H. et al (2010). Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI.