国または地域を選択してください

現在地: Japan (日本語)
ホーム / 会社概要 / Investors / グローバルニュースルーム / Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2021
シェア Arjo B 19 7月 2024 14:31 617.99 JPY (-3.06%)
❮ ニュース

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2021

”Vi lägger vårt hittills starkaste år till handlingarna och växer organiskt med 3,5 %. Organisationen har gjort ett fantastiskt arbete med att stödja sjukvården och samtidigt hantera utmaningarna kopplat till de globala leverantörskedjorna på ett mycket bra sätt. Det gör att vi fortsätter förbättra såväl lönsamhet som vår finansiella ställning, och det är glädjande att kunna föreslå en utdelning om 1,15 kr per aktie – en ökning med över 35 % jämfört med föregående år”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

”Vi går in i 2022 med hög aktivitetsnivå och en stark orderbok. Vi har bevisat att vi har förmågan att agera i en föränderlig omvärld och ser fram emot att fortsätta att utveckla ett hållbart och lönsamt växande Arjo”, avslutar Joacim Lindoff.

Oktober-december 2021 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 456 Mkr (2 398).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 1,0 %.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 2,1 % till 541 Mkr (530).
 • Det justerade rörelseresultatet ökade med 4,5 % till 301 Mkr (288).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 254 Mkr (234).
 • Resultat per aktie ökade till 0,70 kr (0,64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 639 Mkr (843).
 • Cash conversion uppgick till 123,0 % (166,3).

Januari-december 2021 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 070 Mkr (9 078).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 3,5 %.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 8,3 % till 2 072 Mkr (1 913). I jämförbara valutor uppgår resultatet till 2 150 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om 12,4 %.
 • Det justerade rörelseresultatet ökade med 18,3 % till 1 116 Mkr (943). I jämförbara valutor uppgår resultatet till 1 167 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om 23,8 %.
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 989 Mkr (702).
 • Resultat per aktie ökade till 2,72 kr (1,93).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 734 Mkr (2 267).
 • Cash conversion uppgick till 85,3 % (123,3).
 • Utdelning per aktie föreslås till 1,15 kr (0,85), motsvarande cirka 313 Mkr, vilket är en ökning med 35,3 % jämfört med föregående år.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 3 februari kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 566 427 03
USA: +1 646 722 4903
UK: +44 333 300 9032


Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q4-2021

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2022/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q4-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, (Acting) EVP Marketing Communication and Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2022 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2021