Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjos delårsrapport för januari-september 2023
❮ News

Arjos delårsrapport för januari-september 2023

”Bakom oss lägger vi ett kvartal med tillväxt och lönsamhetsförbättring i linje med våra ambitioner och därtill ett starkt kassaflöde. Uthyrning och service utvecklas väl globalt och vi ser fortsatta tecken på en successiv förbättring i USA, trots en utmanade marknadssituation. Med hög aktivitetsnivå fortsätter vi arbetet för att stärka Arjos positioner på både kort och lång sikt”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

Juli-september 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 777 Mkr (2 519).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,6 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 19,8 % till 504 Mkr (420).
  • Det justerade rörelseresultatet ökade med 41,2 % till 207 Mkr (147).
  • Resultat efter finansiella poster ökade till 130 Mkr (115).
  • Resultat per aktie ökade till 0,36 kr (0,32).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 598 Mkr (280), motsvarande en cash conversion om 120,8 % (67,7).
  • Lansering av Evenda – en ny säng anpassad för människor med demens, som uppskattas utgöra omkring 60 % av alla vårdtagare inom äldrevården.

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till en telefonkonferens och presentation av rapporten den 19 oktober kl. 08.00 svensk tid via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q3-2023


Deltagare som önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferensen behöver registrera sig via länken nedan. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Länk för registrering:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004761


Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/rapporter--presentationer/2023/


En inspelning av konferensen finns tillgänglig i tre år via följande länk: https://ir.financialhearings.com/arjo-q3-2023


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, EVP Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2023 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjos delårsrapport för januari-september 2023