Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-juni 2022
❮ News

Arjo delårsrapport januari-juni 2022

”Efterfrågan på marknaden är god och orderboken för kapitalutrustning är fortsatt betydligt över föregående års nivå. Kvartalets utveckling hålls tillbaka av kortsiktiga utmaningar med framskjuten försäljning inom patienthantering, betydligt lägre volymer än föregående år inom uthyrning av intensivvårdslösningar i USA, samt fortsatta störningar i försörjningskedjan”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

”Vi har ett fortsatt positivt momentum inom många områden och den underliggande affären fortsätter att utvecklas väl. Vår bedömning är att tillväxten successivt kommer att öka under årets två sista kvartal och utsikterna om 3-5 % organisk tillväxt för helåret kvarstår”, avslutar Joacim Lindoff

 

April-juni 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade till 2 404 Mkr (2 199).
    Organiskt ökade nettoomsättningen med 0,2 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 430 Mkr (513).
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 165 Mkr (275).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 139 Mkr (253).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,38 kr (0,70).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 158 Mkr (431).
  • Cash conversion uppgick till 37,4 % (84,8).
  • Arjo har utsetts till leverantör i ett större uthyrningskontrakt med amerikanska HealthTrust.

 

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 14 juli kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 505 163 86

USA: +1 412 317 6300

UK: +44 20 319 84884

PIN: 4127122# (används för samtliga nummer)

 

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/arjo-q2-report-2022


Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2022/
 

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/arjo-q2-report-2022

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-juni 2022