Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo stoppar leveranser till Ryssland på grund av den pågående invasionen av Ukraina
❮ News

Arjo stoppar leveranser till Ryssland på grund av den pågående invasionen av Ukraina

Arjo meddelar idag att bolaget har stoppat alla leveranser och produktion av utrustning till Ryssland tills vidare, med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina. Detta i linje med omvärldens kraftfulla sanktioner mot landet.

Under 2021 stod Ryssland för 0,2 % av Arjos totala omsättning. Enligt bolagets prognoser skulle utrustning motsvarande cirka 50 Mkr levererats till Ryssland 2022, främst under första halvåret.

”Arjo fördömer starkt Rysslands militära invasion av Ukraina. Vi ser redan hur Rysslands agerande får allvarliga konsekvenser för det ukrainska folket och för världssamfundet, och vi står bakom de sanktioner som nu införs. Därför har vi beslutat att stoppa alla leveranser till Ryssland”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef på Arjo.

Arjo har begränsad exponering mot både Ryssland och Ukraina. Koncernen har varken produktion eller leverantörer i något av länderna och har inga anställda i Ukraina. För närvarande bedöms inte konflikten, eller i nuläget kända sanktioner, påverka Arjos förmåga att leverera produkter och tjänster till kunder globalt.

För att stödja ukrainska flyktingar i Polen, där Arjo har betydande verksamhet, har Arjo beslutat om ett antal finansiella insatser för att underlätta flyktingmottagandet. Bland annat skänker koncernen ett större antal sjukvårdssängar till fältsjukhus som nu förbereds av det polska hälsoministeriet nära den polska gränsen till Ukraina. En intern insamling har även initierats där Arjo matchar de donationer som görs av anställda runt om i världen till förmån för ukrainska flyktingar i Polen.

Arjo fortsätter att följa utvecklingen i Ukraina noga.

För mer information, kontakta gärna:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & PR
Tel: +46734244515
Email:
maria.nilsson@arjo.com

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46723597794
Email:
Sara.Ehinger@arjo.com


Om Arjo
På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Arjo stoppar leveranser till Ryssland på grund av den pågående invasionen av Ukraina