Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2020
❮ News

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2020

”Vi lägger ett mycket starkt kvartal och år bakom oss där vi anpassat verksamheten till rådande omständigheter och hjälpt vården i en utmanande tid. Samtidigt har vi överträffat samtliga målsättningar som vi satte upp i början av året. Koncernen växer organiskt med över 4% i det fjärde kvartalet och det justerade rörelseresultatet ökar med över 20% i jämförbara valutor. Ett rekordstarkt kassaflöde stärker ytterligare vår finansiella ställning och bidrar till att vi kan föreslå en utdelning till våra aktieägare som är över 30% högre än i fjol”, säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef.

"Vi går in i 2021 med stärkta positioner och fortsätter att investera i geografisk expansion, nya teknologier och nya affärsmodeller. Vi ser fram emot att leverera ytterligare ett år med fortsatt god lönsam tillväxt”, tillägger Joacim Lindoff.

Oktober-december 2020 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 398 Mkr (2 477).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 4,1%.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 3,4% till 530 Mkr (513).
 • Det justerade rörelseresultatet ökade med 8,2% till 288 Mkr (266). I jämförbara valutor uppgår resultatet till 328 Mkr, vilket motsvarar en förbättring om cirka 23%.
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 234 Mkr (217).
 • Resultat per aktie ökade till 0,64 kr (0,59).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 843 Mkr (438).
 • Cash conversion ökade till 166,3% (88,4).
 • Som tidigare kommunicerat har Arjo under kvartalet förvärvat AirPal samt aktiepost i Bruin Biometrics (BBI).

Januari-december 2020 i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 078 Mkr (8 976).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 3,9%.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 10,7% till 1 913 Mkr (1 728).
 • Det justerade rörelseresultatet ökade med 30,2% till 943 Mkr (724).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 702 Mkr (542).
 • Resultat per aktie ökade till 1,93 kr (1,48).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 2 267 Mkr (1 252).
 • Cash conversion ökade till 123,3% (74,7).
 • Utdelning per aktie föreslås till 0,85 kr (0,65), motsvarande cirka 232 Mkr, vilket är en ökning med 30,8% jämfört med föregående år.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 3 februari kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 8 566 426 93
USA: +1 833 823 0587
UK: +44 333 300 9268

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q4-2020 

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: 
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2021/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/arjo-q4-2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

Att skapa goda förutsättningar för rörelse är en central del av att erbjuda hög vårdkvalitet. Arjos produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, diagnostik, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer.

Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter, boende och vårdgivare, en omsättning på 9 miljarder kronor år 2020 och drygt 6 000 medarbetare över hela världen, stärker Arjo ständigt sitt engagemang för att skapa mer hälsosamma resultat för människor med nedsatt mobilitet.

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2020