Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Välkommen till Arjos kapitalmarknadsdag den 2 november 2020
❮ News

Välkommen till Arjos kapitalmarknadsdag den 2 november 2020

Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets kapitalmarknadsdag den 2 november 2020. På grund av coronapandemin kommer deltagande vid kapitalmarknadsdagen att erbjudas via webbsändning på Arjos hemsida, www.arjo.com, med ett begränsat antal fysiska deltagare på Arjos huvudkontor på Hans Michelsensgatan 10 i Malmö. Presentationerna börjar kl. 10.30 och förväntas avslutas ca. kl. 15.00. Registrering sker från kl. 10.00 för de som deltar fysiskt.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Arjo presentera bolagets nya uppdaterade strategi efter 2020 samt nya finansiella mål. Dagen kommer även att inkludera en uppdatering av Arjos erbjudande, såsom lösningar som adresserar den växande sårvårdsmarknaden. Huvudtalare är Arjos VD och Koncernchef, Joacim Lindoff, tillsammans med medlemmar ur koncernledningen.

Webbsändningen av kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på Arjos hemsida, www.arjo.com dagen för evenemanget. Vänligen registrera din anmälan senast den 22 oktober via följande länk: https://arjoglobal.com/arjocmd . Vid registrering behöver du uppge om du planerar att delta online eller fysiskt. På grund av rådande restriktioner för allmänna sammankomster är antalet fysiska deltagare i Malmö begränsat och avses främst för analytiker, institutionella investerare och media.

Presentationerna genomförs på engelska och kommer finnas tillgängliga efter arrangemangets slut på www.arjo.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
E-mail:
kornelia.rasmussen@arjo.com
 

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
E-mail: maria.nilsson@arjo.com


Om Arjo
På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com.

Välkommen till Arjos kapitalmarknadsdag den 2 november 2020