Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-mars 2020
❮ News

Arjo delårsrapport januari-mars 2020

”Vi inleder året starkt och levererar en organisk tillväxt om 3,4 %. Vi ser tydliga resultat av de effektiviseringar vi genomför och rörelseresultatet ökar med över 20 %, samtidigt som vi har en stark finansiell ställning. I slutet av kvartalet blir effekterna av coronapandemin tydliga med en ökad efterfrågan av sjukhussängar och trycksårsmadrasser men även ett minskat fokus på produkter och tjänster som inte direkt adresserar Covid-19”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef. ”Vi lägger ett intensivt kvartal till handlingarna där jag känner en stor tillfredställelse att vi är med och stödjer vården i den rådande krisen, samtidigt som vi står inför en betydligt ökad osäkerhet som gör det svårt att bedöma effekterna för resterande delen av året”, tillägger Joacim Lindoff.

Januari-mars 2020 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 6,5% till 2 273 Mkr (2 134).
  Organiskt ökade nettoomsättningen med 3,4%.
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 7,8% till 445 Mkr (413).
 • Rörelseresultatet före omstruktureringsaktiviteter ökade med 20,8% och uppgick till 203 Mkr (168).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 140 Mkr (133).
 • Resultat per aktie ökade till 0,39 kr (0,37).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 287 Mkr (180).
 • Cash conversion ökade till 70,1% (43,6).
 • Koncernen pausar prognosen för helåret till följd av osäkerheten kring coronaspridningen.
 • Årsstämman och kapitalmarknadsdagen 2020 senareläggs på grund av Covid-19.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 27 april kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5033 6574
UK: +44 (0)330 336 9125
USA: +1 323-794-2093
Deltagarkod: 3046663

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1300315

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:
https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2020/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk:
https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1300315

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 07:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till cirka 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo delårsrapport januari-mars 2020