Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Årsredovisning 2019: Arjo underlättar mobilitet under vårdprocessen
❮ News

Årsredovisning 2019: Arjo underlättar mobilitet under vårdprocessen

Arjo publicerar idag årsredovisningen för 2019 som beskriver företagets verksamhet och aktiviteter för att skapa värde för sjukvården. Fortsatt stark tillväxt i Nordamerika och Övriga världen, goda resultat från effektiviseringsinitiativ och utökat erbjudande förstärkt av förvärv och partnerskap är några av framgångsfaktorerna under 2019.  

”Under 2019 fortsatte vi att utveckla verksamheten och leverera på vår Arjo 2020 plan. Vi har bearbetat marknaden effektivt och ser en stabil tillväxt under året då koncernen växer organiskt med nära 4%. Parallellt har vi jobbat fram en uppdaterad strategi som ska bygga framtidens Arjo. Jag ser ett starkt engagemang och en hög aktivitetsnivå hos våra medarbetare, med effektivisering inom koncernen och hela värdekedjan högt på agendan,” säger Joacim Lindoff, VD och Koncernchef.

Arjo har under många år betonat vikten av mobilitet under hela vårdprocessen, där ökad rörlighet driver en kedjereaktion av positiva resultat både för patienten och vårdgivaren, och i slutändan även vårdinrättningen. I årets rapport kan man läsa om Arjos filosofi, kunskap och erbjudande som bidrar till ökad rörlighet.

”Vi är stolta över resultaten som presenteras i vår årsredovisning men jag vill även passa på att lyfta fram engagemanget och det hårda arbetet som organisationen gör för att hjälpa våra kunder att hantera den pågående Corona-krisen. Det blir väldigt tydligt i dessa sammanhang vilken viktig partner Arjo är till sjukvården,” tillägger Joacim Lindoff.

Årets upplaga omfattar både en tryckt och en digital version. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Den går även att beställa via www.arjo.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email:
kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
Email:
saloni.deva@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 10.00 CET

Arjo Årsredovisning 2019