Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo senarelägger årsstämma och kapitalmarknadsdag
❮ News

Arjo senarelägger årsstämma och kapitalmarknadsdag

Arjos styrelse har idag beslutat att man senarelägger årsstämman. Beslutet har fattats efter att den svenska regeringen har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer från och med söndag 29 mars för att minska smittspridningen av COVID-19. Detta beslut är även normgivande för andra typer av sammankomster.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 27 april 2020 i Malmö. Arjo avser nu att hålla årsstämman den 29 juni kl. 11.00 i Malmö istället. Kallelse till årsstämman kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.

Även kapitalmarknadsdagen, planerad till den 13 maj, skjuts fram. En ny inbjudan med information om tid och plats kommer att skickas ut senare under året.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och ventromboser hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden på en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Under 2019 hade Arjo en omsättning på cirka 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Arjo senarelägger årsstämma och kapitalmarknadsdag