Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo förvärvar aktieinnehav i Silicon Valley-baserade Atlas Lift Tech som erbjuder lösningar för patientförflyttningar och effektivitetsanalys i realtid
❮ News

Arjo förvärvar aktieinnehav i Silicon Valley-baserade Atlas Lift Tech som erbjuder lösningar för patientförflyttningar och effektivitetsanalys i realtid

Arjo har idag gjort en betydande investering i Atlas Lift Tech, och får därmed även en plats i bolagets styrelse. Atlas, ett Silicon Valley-baserat bolag, arbetar med att hjälpa vården att förändra hur de genomför och driver program för förbättrade patientförflyttningar och lyft genom en modell som inkluderar lyftcoacher och ett innovativt mjukvarusystem.

Atlas lösningar möjliggör att vårdpersonalen får kontinuerlig utbildning och support i att utföra patientförflyttningar på ett säkert sätt. Detta stärker personalens kompetens och leder till minskade skador. Atlas mjukvarusystem, LiftTracker, integreras inom vårdinrättningen för att leverera realtidsdata som spårar och schemalägger arbetsuppgifter. Mjukvarusystemet LiftTracker och den insamlade informationen leder till säkrare patienthantering och förbättrade kliniska resultat.

Ökad rörlighet för patienter har visat sig vara ett säkert och effektivt sätt att förbättra de kliniska resultaten för patienterna samt bidra till ekonomiska fördelar för vårdgivarna. Nedsatt rörlighet kan leda till långvariga negativa bieffekter för patienterna, såsom förlorad muskelstyrka, trycksår, infektioner och en ökad risk för fallolyckor, samt nedstämdhet och depressioner.

”Genom att kombinera vårt erbjudande med Atlas lösningar kommer vi hjälpa våra kunder att hantera deras utmaningar inom detta område på ett mer effektivt sätt, och samtidigt erbjuda information och evidens för förbättrade kliniska resultat. Samarbetet ger oss en stark plattform för att erbjuda en unik heltäckande lösning, med det gemensamma målet att minska vårdpersonalens skador och förbättra vårdkvalitén, samt öka effektiviteten inom vården. Vi får även tillgång till Atlas breda nätverk i Silicon Valley vilket kommer hjälpa oss att driva utvecklingen av nya innovationer inom patienthantering,” säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

Felaktigt utförda patientförflyttningar kan innebära ökade risker för vårdpersonalen. Överansträngning eller andra rörelser som lyft, böjning eller sträckning är en av de största orsakerna till arbetsfrånvaro för sjukvårdspersonal.* Dessa rörelser utförs ofta under patientlyft och förflyttningar och kan orsaka långvariga hälsoproblem för vårdanställda och betydande ineffektivitet för vårdenheterna.

Atlas grundades 2009 och är idag ett innovativt företag med stark tillväxt. Arjo och Atlas inledde ett samarbete i tredje kvartalet 2018 för att tillvarata möjligheterna att nå ökade marknadsandelar i USA. Målet är att gemensamt förbättra de kliniska resultaten genom bättre och effektivare patienthantering. Investeringen och det kommersiella samarbetet förväntas ha en positiv påverkan på Arjos nettoomsättning, bruttomarginal och resultat per aktie redan under 2019, drivet av ökad tillväxt inom produktkategorin Patienthantering. I avtalet ingår en möjlighet att förvärva ytterligare aktieinnehav i Atlas baserad på prestation.

”Arjo är en respekterad partner med en stark global ställning, och som likt Atlas delar målet att uppnå den bästa möjliga vårdupplevelsen för patienter och vårdgivare. Med Arjos beprövade lösningar och breda kompetens, samt Atlas innovationer, kan vi tillsammans utveckla framtidens förflyttningsprogram. Därmed kommer vi att hjälpa kunderna och vårdpersonalen att uppnå bättre och säkrare arbetsprocesser för patienthantering. Genom vårt samarbete bygger vi en plattform för att skapa en givande och hållbar vårdkultur, där både patienten och vårdgivarens säkerhet prioriteras,” tillägger Eric Race, VD och grundare av Atlas.

Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor.

*OSHA, 2011

Om Atlas

Atlas Lift Tech, grundat 2009, erbjuder innovativa lösningar som förändrar hur vården i USA applicerar och driver program för förbättrade patientförflyttningar och lyft. Atlas erbjuder beprövade och effektiva metoder som minskar vårdpersonalens skador, främjar patientsäkerheten och skapar en hållbar vårdkultur. Atlas arbetar tillsammans med interdisciplinära team och identifierar möjligheter för att integrera ett skräddarsytt patienthanteringsprogram för att möta vårdinrättningens olika behov. www.atlaslifttech.com.

För ytterligare information kontakta:

Kornelia Rasmussen, Marketing Communications & Public Relations
Telefon: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 4867
Email: saloni.deva@arjo.com

Jenna Lindgren, Head of Sales & Marketing på Atlas Lift Tech
Tel: 925 271 9020
Email: jlindgren@atlaslifttech.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 07:45 CET 

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och ventromboser hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden på en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Under 2018 hade Arjo en omsättning på cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release