Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018
❮ News

Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018

”Vi avslutar året starkt med en organisk tillväxt på 5,8 % i fjärde kvartalet och visar tvåsiffrig tillväxt i våra två största marknader, USA och Storbritannien. Vi växer 3 % organiskt för helåret, vilket dessutom understöds av en fortsatt god orderingång. Organisationen har gjort en stor insats under 2018 och vi har visat att Arjo står stabilt på egna ben”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef.

Oktober-december 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,6 % till 2 307 Mkr (2 068). Organiskt ökade nettoomsättningen med 5,8 %.
 • EBITDA-resultatet ökade med 143,4 % till 348 Mkr (142).
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 70,4 % till 409 Mkr (240).
 • Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 38 Mkr (104).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 130 Mkr (-75).
 • Resultat per aktie ökade till 0,36 kr (-0,25).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 334 Mkr (175). Cash conversion uppgick till 96,0 % (123,2).
 • Som tidigare kommunicerat har Arjo under kvartalet slutit avtal om att avyttra Acare, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar.

Januari-december 2018 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 6,9 % till 8 217 Mkr (7 688). Organiskt ökade nettoomsättningen med 3,0 %.
 • EBITDA-resultatet ökade med 18,4 % och uppgick till 1 180 Mkr (996).
 • Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 5,2 % till 1 312 Mkr (1 246).
 • Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 113 Mkr (324).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 395 Mkr (179).
 • Resultat per aktie ökade till 1,09 kr (0,43).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 991 Mkr (572). Cash conversion uppgick till 84,0 % (57,4).
 • Förvärv av ReNu Medical, ett bolag specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska förbrukningsartiklar.
 • Utdelning per aktie föreslås till 0,55 kr (0,50), motsvarande cirka 150 Mkr, vilket är en ökning med 10 % jämfört med föregående år.


Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 4 februari kl. 14.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5664 2753
UK: +44 (0)330 336 9125
USA: +1 323-794-2423
Deltagarkod: 8583701

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1227460

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2019/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1227460


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2019 kl. 13:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release