Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo delårsrapport januari-juni 2018
❮ News

Arjo delårsrapport januari-juni 2018

”Vi fortsätter att utvecklas starkt som ett fristående bolag och rapporterar nu det andra kvartalet i följd med positiv tillväxt. Nettoomsättningen ökade organiskt med 2,3 % och vi ser även ett förbättrat EBITDA-resultat i kvartalet. Vi går stärkta in i det andra halvåret och kommer fortsätta att bygga ett lönsamt och hållbart Arjo.”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef.

April-juni 2018 i korthet

  • Nettoomsättningen ökade med 4,8 % till 1 986 Mkr (1 894). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2,3 %.
  • Det justerade EBITDA-resultatet ökade till 313 Mkr (294).
  • Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 15 Mkr (15).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 121 Mkr (125).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr (0,34).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 Mkr (122). Cash conversion uppgick till 62,4 % (43,5).
  • Exklusivt partnerskap ingicks med Next Step Dynamics för utveckling av digitala lösningar för att förutse och förebygga skador.
  • Viktig händelse efter kvartalets utgång: Förvärv av ReNu Medical.
  • Jämförelser avseende bruttomarginal, rörelsekostnader och finansnetto mellan såväl andra kvartalet som första halvårsperioden 2017 och 2018 är inte rättvisande. Under 2017 var inte samtliga omkostnader för Arjo som fristående koncern reflekterade och därför är helårssiffrorna för 2017 mer rättvisande som jämförelsetal.

Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 4 maj kl. 9.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 323-994-2093
Deltagarkod: 9801891

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1197624

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2018/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1197624


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release