Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo förvärvar ReNu Medical, ett bolag specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska förbrukningsartiklar
❮ News

Arjo förvärvar ReNu Medical, ett bolag specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska förbrukningsartiklar

Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har idag tecknat avtal om att förvärva ReNu Medical Inc. ReNu Medical är ett amerikanskt privatägt bolag specialiserat på miljövänliga processer för återanvändning av medicintekniska, icke-invasiva förbrukningsartiklar. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på koncernens omsättning, bruttomarginal och resultat per aktie under 2018.

”Förvärvet av ReNu Medical stärker vårt erbjudande inom kompressionsbehandling, bland annat DVT*-prevention, och vi ser mycket goda möjligheter att lansera detta erbjudande även på marknader utanför USA. Förvärvet bidrar till en mer lönsam affärsmodell och ligger dessutom väl i linje med vårt hållbarhetsfokus”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

Arjos amerikanska verksamhet har sedan 2015 haft ett framgångsrikt samarbete med ReNu Medical. Genom förvärvet stärker koncernen sitt erbjudande till att även omfatta processer för återanvändning av exempelvis DVT-manschetter och tar en attraktiv position på den växande marknaden för återanvändning av engångsprodukter, en marknad som är under uppbyggnad i såväl USA som i andra delar av världen.

Förvärvet förväntas bidra till ökad lönsamhet inom produktgruppen DVT och koncernen förväntas även kunna öka sina marknadsandelar inom sekventiell VTE-prevention** som idag står för cirka 70 % av den amerikanska DVT-marknaden. I tillägg är förvärvet ett viktigt steg i koncernens ambition om att minska sitt miljömässiga avtryck och bidra till en hållbar utveckling.

ReNu Medical kommer ingå i Arjokoncernen från och med den 1 juli 2018 och kommer behålla ledningsgrupp och personal för att fortsatt fungera som en separat enhet. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på koncernens omsättning, bruttomarginal och resultat per aktie under 2018.

Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor.

Om ReNu Medical

ReNu Medical är specialiserat på miljövänliga teknologier för återanvändning av medicintekniska produkter, främst förbrukningsvaror såsom manschetter inom DVT. I motsats till konventionell process för återanvändning är ReNu Medicals teknologi en miljövänlig vattenbaserad högtemperaturprocess där inga kemikalier eller cancerframkallande ämnen som kan förstöra engångsartiklarna eller skada patienter eller vårdpersonal används. ReNu Medicals lösningar erbjuds för närvarande på den amerikanska marknaden. Bolaget är baserat i Everett (WA) i USA och har cirka 85 anställda.

* Djup ventrombos (DVT) är en blodpropp i benens djupa vener.

**Sekventiell VTE-prevention är en behandlingsform som syftar till att öka blodcirkulationen i benens djupliggande vener, vilket bidrar till att förhindra att så kallad djup ventrombos/DVT (blodpropp i benens djupa vener) bildas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2017 uppgick till cirka 7,7 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release