Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar årsredovisning för 2017
❮ News

Arjo publicerar årsredovisning för 2017

Arjo publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.arjo.com.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Det går även att beställa en tryckt version av årsredovisningen via www.arjo.com.

För ytterligare information, kontakta: 

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communication and Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com


Om Arjo 

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård.


Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 15.00 CET. 

Release