You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo publicerar årsredovisning för 2017

Arjo publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.arjo.com.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Det går även att beställa en tryckt version av årsredovisningen via www.arjo.com.

För ytterligare information, kontakta: 

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communication and Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: [email protected]


Om Arjo 

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård.


Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 15.00 CET. 

Download as PDF