You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo upprättar ett program för företagscertifikat om 2,5 miljarder kronor

Arjo AB upprättar ett program för företagscertifikat med ett rambelopp om 2,5 miljarder kronor och gör en första emission om närmare 1,5 miljarder kronor. Programmets syfte är att diversifiera koncernens finansieringskällor.

”Företagscertifikatsprogrammet blir ett bra komplement till vår nuvarande finansieringsstruktur och innebär att vi diversifierar våra finansieringskällor samt sänker våra räntekostnader”, säger Jonas Lindqvist, CFO Arjo.

Löptiden på utfärdandet av företagscertifikat kommer att vara max 12 månader. Arrangör och ”issuing and paying agent” (IPA) för programmet är DNB och emmissionsinstitut är DNB och Danske bank.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindqvist
CFO
Tel: +46 (0)10 3354747
Email: [email protected]

Nils-Johan Granberg
Head of Group Treasury
Tel: +46 (0)10 3354834
Email: [email protected]


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Download as PDF