Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo bokslutskommuniké januari-december 2017
❮ News

Arjo bokslutskommuniké januari-december 2017

”Vi har sett en positiv utveckling på flera marknader i det fjärde kvartalet och dessutom har vi ännu ett positivt kvartal för uthyrningsverksamheten i USA. Utvecklingen i Storbritannien har dock varit fortsatt utmanande med låga investeringar från NHS. När vi justerar för DVT-situationen i USA under fjärde kvartalet 2016 ser vi en positv försäljningsutveckling i kvartalet. De aktiviteter vi genomför ger resultat och jag ser fram emot att fortsätta leverera enligt de planer vi har kommunicerat”, säger Joacim Lindoff, VD & koncernchef.


Oktober-december 2017 i korthet

• Nettoomsättningen minskade med -4,9 % till 2 068 Mkr (2 174). Organiskt minskade nettoomsättningen med -1,8 %.

• Den justerade organiska nettoomsättningen beräknas uppgå till 0,4 %.

• Det justerade EBITDA-resultatet minskade till 240 Mkr (422).

• Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 104 Mkr (107), och relaterar främst till skapandet av Arjo som ett självständigt bolag.

• Resultat efter finansiella poster minskade till -75 Mkr (111).

• Resultat per aktie minskade till -0,25 kr (0,29).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175 Mkr (196). Cash conversion uppgick till 123,2 % (49,0).

• Partnerskap ingicks med Sony Mobile för unik spårningslösning

• Arjo noterades på Nasdaq Stockholm


Januari-december 2017 i korthet

• Nettoomsättningen minskade med -1,5 % till 7 688 Mkr (7 808). Organiskt minskade nettoomsättningen med -1,6 %.

• Den justerade organiska nettoomsättningen beräknas uppgå till -1,0 %.

• Det justerade EBITDA-resultatet minskade till 1 246 Mkr (1 610).

• Omstrukturerings- och integrationskostnaderna uppgick till 324 Mkr (155), och relaterar främst till skapandet av Arjo som ett självständigt bolag.

• Resultat efter finansiella poster minskade till 179 Mkr (671).

• Resultat per aktie minskade till 0,43 kr (1,80).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 572 Mkr (919). Cash conversion uppgick till 57,4 % (59,8).

• Utdelning per aktie föreslås till 0,50 kr, motsvarande cirka 136 Mkr.


Telefonkonferens

Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 29 januari kl. 9.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942
UK: +44 (0)330 336 9411
USA: +1 646-828-8143
Deltagarkod: 2028669

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1177074

Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2018/

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1177074


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen
Executive Vice President, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson
Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 08:00 CET.


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release